Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Feb 27, 2020

Welke definities hebben we gegeven aan het mens zijn? En wat gebeurt er als we de grenzen van ons traditionele denken over het mens zijn tegenkomen? In de tiende aflevering van de ISVW podcast geven we het woord aan Ype de Boer. Ype de Boer is filosoof en schrijft over het samenspel van denken en leven. In 2023 is hij te gast bij ISVW tijdens de filosofieweek Het vreemde lichaam.