Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast

Sep 18, 2023

Erik Pool was tot 2021 topambtenaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werd na het toeslagenschandaal programmadirecteur Dialoog en Ethiek voor de hele Rijksoverheid. Hij schreef in 2021 het boek Macht en moed om het werk van de overheid moreel sterker te maken. In zijn nieuwste boek, het Macht en...


Sep 6, 2023

Joan de Ruijter is docent filosofie en schreef de young adult-roman Whatever it takes.
De Ruijter maakte deel uit van de syllabuscommissie voor het eindexamen-thema 2024: 'DE VRAAG NAAR DE MENS IN RELATIE TOT TECHNIEK EN WETENSCHAP'. Whatever it takes is een verhaal over topsporter Natália (18) die koste wat het kost...