Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast

Jan 29, 2024

Jan Flameling vertelt over de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Volgens Levinas is het Leven gericht op genieting, maar juist daarom moet je iets doen aan het lijden van de ander, want ons bestaan is altijd in verbinding met anderen. Het gelaat van de ander doet een appèl op ons, het wijst ons op...