Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Sep 1, 2022

In het (post-)Trumptijdperk en tijdens de coronapandemie werden we met de neus op de feiten gedrukt: we leven in tijden van waarheidsverval. De grens tussen meningen en feiten vervaagt, de impact van meningen neemt toe, en het vertrouwen in feitelijke informatie neemt af. Hoe kunnen we hier tegenwicht aan geven? Hoe kunnen we ons wapenen tegen desinformatie? Tim De Mey, Vrienden van de ISVW Fellow 2022, gaat op zoek naar antwoorden in de ISVW podcast. Volg ook de MOOC ‘Voor zover we weten’ en bekijk het video-essay ‘Als de waarheid een heks was... kwam ze altijd boven water van Tim De Mey op de ISVW-YouTube.