Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Dec 7, 2023

Bart Geeraedts heeft op de ISVW een gesprek met Michel Dijkstra en Lucas den Boer over de cursus Tienduizend Poorten. Oosterse levenskunst. De uitdrukking Tienduizend poorten komt uit het Chinese Boeddhisme en wil zeggen dat er oneindig veel wegen zijn om het pad van de levenskunst te volgen en verlichting te vinden.
Daarom gidsen Michel Dijkstra en Lucas den Boer je langs de hoogtepunten van de Chinese, Indiase en Japanse levenskunstfilosofie. In de podcast zoomen ze in op het eerste weekend van de cursus: De Boeddha: een weg van verstilling, waarin onder andere de tekst De vragen van Milinda aan de orde komt. Hierin voeren een Griekse koning en een boeddhistische monnik een debat over de vraag waar het zelf zich bevindt. Volgens de monnik is dat zelf nergens te vinden. Maar als dat zo is, wat voor consequenties heeft dat voor hoe je naar jezelf kijkt als mens?