Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Jul 28, 2022

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Met moreel beraad kun je morele kwesties en vragen onder ogen zien, openhartig bespreken en dialogisch onderzoeken. Hoe kun je die dialoog het beste aangaan, vooral wanneer je gesprekspartner zichzelf ingegraven heeft? En hoe kunnen we moreel beraad toepassen in de maatschappij? Margreet Stolper en Froukje Weidema, docenten bij de opleiding Moreel beraad, spreken over de gespreksmethode in de ISVW podcast.