Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Dec 19, 2023

Het leven als reis met Bas Nabers

Bart Geeraedts schuift aan bij Bas Nabers voor een gesprek over levensfilosofie. Nabers legt uit hoe filosofie aan de ene kant met begrippen inzicht kan geven in het leven, maar aan de andere kant moet je de filosofie ook altijd blijven toetsen aan datzelfde leven. In februari start Nabers' basiscursus Het leven als reis. Aristoteles vergeleek filosofie met navigatiekunst. Je moet je op je levensweg telkens afstemmen op de gegeven situatie, de filosofie kan daar handvatten bij bieden. De cursus Het leven als reis start op 20 januari.