Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Dec 1, 2022

What can philosophy and literature contribute during wartime? Volodymyr Yermolenko says wartime is a time of rethinking. How do we shape our relationship with the past? How do we assess our identities? Moreover, how do we deal with reality? In the ISVW podcast Yermolenko speaks about the current situation in Ukraine, the history that precedes it, and their fight against Russia. | Wat kunnen filosofie en literatuur betekenen in tijden van oorlog? Volgens Volodymyr Yermolenko is oorlog een tijd waarin je ideeën gaat heroverwegen. Hoe om te gaan met de geschiedenis? Hoe om te gaan met de eigen identiteit? Sterker nog, hoe om te gaan met de werkelijkheid? In de ISVW podcast spreekt Yermolenko over het huidige Oekraïne, de geschiedenis van Oekraïne en hun strijd tegen Rusland. Meer weten? Lees Oekraïne. Geschiedenissen en verhalen (ISVW, 2022). Alle opbrengsten van het boek gaan bovendien naar goede doelen die Oekraïners steunen.