Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Sep 1, 2022

In het (post-)Trumptijdperk en tijdens de coronapandemie werden we met de neus op de feiten gedrukt: we leven in tijden van waarheidsverval. De grens tussen meningen en feiten vervaagt, de impact van meningen neemt toe, en het vertrouwen in feitelijke informatie neemt af. Hoe kunnen we hier tegenwicht aan geven? Hoe kunnen we ons wapenen tegen desinformatie? Tim De Mey, Vrienden van de ISVW Fellow 2022 en hoofddocent Basiscursus Waarheidsliefde, gaat op zoek naar antwoorden in de ISVW podcast.