Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Oct 5, 2023

Bart Geeraedts schuift aan bij Roel Meijvis, filosoof, schrijver, theatermaker en Camus-kenner. Zijn boek De glimlach van de aarde. Het voelende denken van Albert Camus, verscheen bij ISVW Uitgevers. Meijvis vertelt in deze podcast over de grote thema's in Camus' werk en legt uit wat het voelende denken precies betekent. Sommige zaken kun je niet beredeneren, maar wel lichamelijk ervaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mens in opstand. Een mens in opstand zegt nee tegen iets. Achter die nee gaat een waarde schuil die we niet kunnen benoemen, maar wel kunnen voelen. Nee zeggen staat voor Camus niet alleen gelijk aan mens worden, maar door die opstand ontstaat ook de menselijke gemeenschap. Mijn eigen mens-zijn veronderstelt ook de menselijkheid van de ander.

Van 25 t/m 29 oktober geeft Roel Meijvis op de ISVW de cursus Camus' de mens in opstand. Waarin hij Camus' meesterwerk De mens in opstand zal bespreken.

Foto @Valerie Granberg