Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Jun 12, 2023

Bart Geeraedts reist af naar het strand van Egmond voor een gesprek met Renate Schepen. Ze promoveerde op een studie naar interculturele filosofie en begeleidt deze zomer de Summerschool Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse filosofie bij de ISVW. In haar denken staat de vraag centraal hoe we recht kunnen doen aan verschillende bronnen van kennis. En hoe komt het dat we zo weinig horen over niet-Westerse filosofie? Want door kennis te maken met filosofieën uit Afrika en Latijns-Amerika wordt ons denken uitgedaagd. Vragen als: 'Kunnen we tijd ook niet-lineair denken?' en 'Kunnen we onszelf als onderdeel van een grotere heelheid denken?' komen aan bod.