Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Mar 16, 2022

Hoe kan een filosoof bijdragen aan de lokale politiek? Wat is de rol van dankbaarheid in de politiek? Hoe kunnen we de filosofie van oude Grieken en middeleeuwse denkers toepassen in de maatschappij van nu? In deze aflevering van de ISVW podcast geeft Denker des Vaderlands Paul van Tongeren antwoord op deze en andere vragen. Paul van Tongeren is ook in 2023 op de ISVW: van 21 t/m 25 augustus dompelt hij je onder in Nietzsches Zarathoestra; Zarathoestra lezen.