Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Mar 31, 2023

Een misdadiger verdient straf. Dat spreekt vanzelf. Ons strafrecht is volledig gebaseerd op deze aanname. En de wil om te straffen is diep in onze maatschappij verankerd. Rechtsfilosoof Clara Wichmann (1885-1922) zet een streep door dit argument. Als we werkelijk begaan zijn met het verminderen van misdaad, dan moeten we kijken naar de oorzaak van de misdaad. Dan zal blijken dat elke rechtsstaat haar eigen misdaad voortbrengt. Wichmann ontmaskert het vermeende recht tot straffen als diepgeworteld wraakinstinct. Maar is dat instinct te rechtvaardigen? Marthe Kerkwijk zorgde voor de inleiding en hertaling van Clara Wichmanns woorden in het boek 'Het recht tot straffen hebben we niet'. In deze podcast gaat Bart Geeraedts in gesprek met Marthe Kerkwijk.