Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Feb 27, 2023

Trots op je kind, trots op het vaderland, trots op je huidskleur, trots op je voetbalclub, trots op jezelf. Aanleidingen genoeg om jezelf op de borst te slaan. Filosofe Martha Claeys schreef over deze gevoelens een boek: Trots, De filosofie van een emotie. Zij onderzoekt de positieve en negatieve kanten van trots. Want dit gevoel van welbehagen kan er ook voor zorgen dat je jezelf overschat of dat je te lang vasthoudt aan je eigen gelijk.
Een gesprek over de veelkantigheid van deze emotie.