Preview Mode Links will not work in preview mode

ISVW Podcast


Jan 14, 2020

In de vijfde aflevering van de ISVW podcast vertellen Elke Müller en Bert van den Bergh over praktische wijsheid. Zij merken dat studenten op de werkvloer van vandaag baat hebben bij het begrijpen van meerdere jargons en een grotere nadruk op samenwerking. Hoe kunnen we ons groeiend existentieel isolement doorbreken? En wat betekenen de waarden van Aristoteles voor de werkvloer van vandaag?

Om deze vragen te beantwoorden schreven ze mee aan het boek Aristoteles in actie (ISVW, 2019). Aan de hand van verhalen en casussen uit de onderwijspraktijk laten een schat aan onderwijsprofessionals zien hoe praktische wijsheid het fundament vormt onder alle vaardigheden, en hoe je studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs praktische wijsheid bijbrengt.